pepperoni, mozzarella, tomato sauce

Pepperoni
6.99 лв.350 г10.99 лв.500 г

mozzarella, fresh basil, tomato paste

Margherita
6.99 лв.350 г9.99 лв.500 г

turkey ham, smoked cheese, egg, mozzarella, cream

Takino
6.99 лв.350 г10.99 лв.500 г

parmesan, gorgonzolla, mozzarella, melted cheese, cream

Formaggio
6.99 лв.350 г10.99 лв.500 г

flat sausage, ham, pickles, mozzarella, tomato paste

Romance
6.99 лв.350 г10.99 лв.500 г

coppa, olives, mozzarella, melted cheese sauce

Coppa
7.99 лв.350 г11.99 лв.500 г

Pancetta, turkey ham, mushrooms, melted cheese, mozzarella, cream

Pancetta
7.99 лв.350 г11.99 лв.500 г

proscuitto, parmesan, arugula, cherry tomatoes, mozzarella, tomato paste

Crudo
7.99 лв.350 г11.99 лв.500 г

spianatta, turkey, melted cheese, mozzarella, tomato paste

Roma
6.99 лв.350 г10.99 лв.500 г

bacon, spicy salami, turkey, Pancetta, flat sausage, ham, BBQ sauce, mozzarella, tomato paste

Salami Grande
8.99 лв.350 г12.99 лв.500 г

ham, mushrooms, mozzarella, tomato paste

Prosciutto e Fungi
6.99 лв.350 г9.99 лв.500 г